Sunday, August 27, 2017

Tafsir Ibnu Kathir oleh Dr Ismail Yusoff

Sekitar 1999 aku telah mengikut kuliah tafsir oleh Dr Ismail Yusoff mantan pensyarah UKM yang juga bekas Ketua Jabatan al-Quran Sunnah UKM. Mungkin ianya berguna untuk dikongsi bersama. Jika terdapat kesilapan mohon dibetulkan.

Bismillahir rahmanir rahim

Pengenalan Ilmu Tafsir (20-4-1999)


Sejarah Tafsir bermula turunnya al-Qur’an. Orang pertama yang mentafsir ialah rasulullah saw sendiri
·       Menyampaikan nas dan membaca pada sahabat
·       Mentafsir ayat-ayat yang musykil
·       Selain menyampai beliau juga mengajar qira’at
·       Beliau mentafsir semasa ditanya atau pun tidak
Ibnu Taimiyah mengatakan rasul saw mentafsir seluroh al-qur’an. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kebanyakan al-qur’an ditafsir
Ibnu Abbas mengatakan ayat al-quran boleh dikategorikan;
·       Mudah difaham
·       Setengahnya hanya ulama
·       Ada yang tidak diketahui seperti benda ghaib
Tafsir zaman rasulullah saw tidak banyak, sebab sahabat sudah faham. Tafsir zamannya pendek dan ringkas, zaman tabien lebih luas dari zaman sahabat.

Terdapat 2 jenis tafsir
1.     Tafsir al-matsur: tafsir dari al-qur’an sendiri, hadis nabi sahih, tafsir sahabat atau tabien
2.     Tafsir bir-raktyi: kebanyakan berdasar pemahaman ulama tafsir dengan cara ijtihad bila orang itu ada kelayakan
Tafsir rakyi boleh dibagi lagi kepada 2
1.     Ijtihad yang dibolehkan syarak
2.     Yang dtegah syarak
Tafsir rakyi yang ditegah syarak ialah yang guna akal semata-mata tidak pada bahasa Arab, lebih-lebih lagi tiada kelayakan sebagai mufassir (ahli tafsir). Contohnya tafsir golongan syiah, tafsir menyeleweng bathiniah, ajaran tasleem, tok janggut bt.2 Kota Baru yang mengatakan amalan itu niat, sembahyang sekali seumur hidup.

Tafsir Ibnu Kathir diantara tafsir al-matsur yang bersumberkan al-qur’an dan hadis dengan sanad. Bila disebut hadis dijelaskan kedudukan hadis. Tiada sebarang unsur israeliat. Kalau ada diterangkan. Tafsir ini dibaca diseluruh dunia kurun ke 9 dan 10.

Musafahat = berguru dan melalui riwayat
Hadis telah ditulis di zaman rasulullah hidup, akhir kurun ke 2 hijrah. Semasa Umar Abdul Aziz kitab hadis secara khusus telah ditulis.

Surah al-Fatihah (27-4-1999)


Merupakan ibu (abstrak) kepada kitab al-qur’an.  4 ilmu asas terdapat dalam surah al-fatihah;
1.     Ilmu usuluddin (usul aqidah asas) – ayat 1-4
a)    Mengenal Tuhan
b)    Mengenal nabi-nabi
c)     Menjelaskan masaalah hari kiamat
2.     Ilmu al-furu’ (cabang ibadat) – ayat 5
a)    Ibadat harta benda, tubuh badan, zakat, muamalat, munakahat (nikah kahwin)
3.     Ilmu akhlak – ayat 5-6
4.     Cerita dan berita umat dahulu. Cerita dahulu menjadi pengajaran – ayat 7

Nama-nama surah al-Fatihah
1.     Al-hamdu
2.     Ummul qur’an
3.     Fatihatul kitab (pembukaan kitab).  Susunan al-qur’an secara taifiqi telah diajar oleh rasulullah saw
4.     As-syafiah (ubat). Mengubat penyakit. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abi said al-Kudri musafir bersama sahabat semasa rasul saw lalu berjumpa penduduk satu kaum yang meminta mengubat penghulunya yang sakit tenat.  Sahabat ditanya adakah antara kamu yang boleh menjampi? Sahabat telah membaca al-fatihah lalu sembuhlah penyakit ketua mereka. Lalu dihadiahkan 30,000 ekor kambing. Setelah itu sahabat kembali kepada rasul saw dan bertanya bolehkah kami ambil upah dengan membaca al-fatihah.  Maka kata rasul saw yang kamu baca tadi ialah jampi.  Dari peristiwa ini ulamak mengkiaskan boleh diambil upah mengajar, boleh jampi/doa yang tidak mengandungi unsur-unsur syirik.
5.     As-syalah. Hadis qudsi memberi nama fatihah sebagai as-syalah. Hadis Muslim kata Tuhan bagi fatihah kepada 2 bahagian. Satu untuk Aku dan satu untuk hamba. Allah taala menjawab apabila hambanya membaca setiap ayat al-fatihah.  Oleh itu fatihah sebaiknya dibaca ayat demi ayat. Nabi pun dikatakan membaca satu persatu. (Bagaimanapun ulamak qiraat membolehkan wasal - mengikut makna)

Kelebihan membaca “Au zubillahi minassyaitanir rajim” sebelum baca al-qur’an.
Malaikat dan Jin diminta sujud kepada Adam kecuali Iblis. Iblis bersumpah, Demi Tuhan aku akan sesatkan anak-anak adam kecuali yang ikhlas. Cara nak sesat anak Adam,
1.     Aku akan sekat jalan Engkau yang betul
2.     Aku akan masuk ikut penjuru kanan, kiri, belakang dan hadapan – ini bermaksud syaitan tidak mendatangi dari atas (ingat Allah) atau bawah (sujud, iaitu sembahyang)
Bila baca “A’u zubillah…….sebelum baca al-qur’an syaitan tidak akan mengganggu.

Terjemahan al-Fatihah
1-    Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi amat mengasihani
2-    Segala puji bagi Allah Tuhan yang memerintah seluruh alam
3-    Yang maha pemurah lagi maha mengasihani
4-    Yang memerintah hari kiamat
5-    Hanya engkau sahaja yang kami sembah, hanya engkau sahaja kami meohon pertolongan
6-    Tunjukkanlah kami jalan yang lurus
7-    Iaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat dan bukan jalan orang yang engkau murkai dan jalan orang yang sesat

Al-fatihah mengandungi 7 ayat termasuk bismillah (mengikut Shafii). Lain mazhab (Hanafi, hanbali –Mekah, Maliki) 7 ayat juga tapi tidak termasuk bismillah. Ayat terakhir dipecah 2.


(5-5-1999) masuk lewat dengar kaset

Intisari tafsiran surah al-fatihah


Alhamdulillahi rabbil ‘alamin: Ajar umat islam cara bersyukur kpd Allah.  Kalau ucapkan sykur kpd Allah sebut lah alhamdulillah bukannya terima kasih Allah.  Kenapa Allah ajar supaya kita bersyukur?  Nikmat yang Allah berikan kepada manusia tidak dapat dihitung.  Sebelum Allah menjadikan manusia Dia telah menyiapkan apa-apa yang diperlukan manusia.  Dalam qur’an disebutkan Allah tetapkan sumber rezeki manusia.  Ciptaan Allah untuk kegunaan manusia. Manusia tidak mampu mencipta tetapi sekadar mengolah /berusaha /menggunakan sumber/bahan yang telah dicipta Allah.  Syukur ditunjukkan melalui lisan, hati dan perbuatan. 

Kalimah Allah hanya pada Allah tak boleh beri nama kepada orang lain.  Kemudian Tuhan memerintah seluruh alam.  Kalimah rabb Allah mempunyai nama dan sifat yang banyak.  Nama-nama yang baik disebut dalam hadis 99, sebenarnya lebih banyak kerana Dia maha sempurna dan layak mempunyai sifat-sifat itu. 

Kalimah alhamdulillah juga tidak ternilai disisi Allah.  Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah saw menceritakan kelebihan menyebut “ya rabbi lakal hamdu kama yam bayhi lijalali wajhikal karim waliazimi sultoonik” (Wahai tuhanku segala puji-puji bagi engkau, puji yang layak dengan kebesaran engkau dan kehebatan engkau).  Malaikat tak boleh nak tulis berapa banyak pahala.  Tuhan berkata tulis kalimah seperti yang hambaKu kata. 

Ar-rahmanir rahim: amat pemurah lagi mengasihani.  Ar-rahman ialah nama dan sifatNya yang pemurah di dunia – semua makhluk dapat menikmatinya tak kira walaupun mereka itu paling kafir kpd Allah.  Manakala sifat rahim (pemurah) hanya khusus untuk orang Islam di akhirat.  Dia tak bagi sifat ini kepada orang kafir.  Orang Arab jahiliah cukup faham dengan kalimah ar-rahman dan tak suka nak sebut. Semasa perjanjian Hudaibiah, Nabi saw telah menyuruh Sayyidina Ali ra menulis “Bismillahir rahmanir rahim”, terus dibantah, katanya kenapa ar-rahman?  Kami tak kenal.  Bukannya mereka tak kenal tapi sengaja tak mahu terima kerana sombong.  Mereka minta supaya ditulis “dengan nama engkau wahai Allah” sahaja.  Mereka tak tolak sebut nama Allah tapi jangan sebut ar-rahman.  Lepas tu turunlah firman Allah yang menyebut panggillah Tuhan dengan apa-apa nama saja asalkan nama yang benar, mu nak panggil Allah, atau ya rahman atau ya rahim kerana Tuhan mu memiliki semua nama-nama yang baik.

Maliki yau middin: Tuhan yang memerintah hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat sedangkan Dia juga yang memerintah dunia.  Ini kerana pada hari itu semua manusia sama kecuali yang mulia hanyalah yang beriman.  Pada hari itu Tuhan bertanya siapa yang berkuasa/ raja pada hari ini? Tiada siapa yang berani menjawab.  Hanya Tuhan yang satu berkuasa pada hari itu.

Iyya kana’ buduwaiyya kanastain:  Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah yang kami mohon pertolongan.  Pengakuan pertama ialah membersih segala unsur syirik kpd Allah - mengaku hanya nak sembah Allah dan kedua hanya Allah saja yang dimohon pertolongan bukan selainNya.  Ini masalah berhubung akidah yang ikhlas.  Ini kerana manusia yang menyembah Allah sebelum turunnya al-qur’an mereka meminta melalui perantaraan berhala dll.  Mereka menganggap mereka tak suci tak berkat lalu diminta melalui berhala atau patung atau datuk nenek mereka.  Itu semua unsur syirik dan khurafat yang diajar al-qur’an supaya jangan diminta melaluinya, terus sahaja kepada Allah.  Seperti meminta melalui Jin, syaitan, iblis adalah tak boleh.  Minta tolong yang dilarang ialah yang melibatkan akidah, pertolongan antara manusia tidak dilarang.  Tanpa pertolongan antara manusia maka tidak sempurna kehidupan bermasyarakat. 

Ihdinasirotal mustaqim: Tunjukkanlah kami jalan yang lurus iaitu jalan al-qur’an, islam, jalan Muhammad saw.  Jalan yang lurus bermakna jalan yang benar, betul. Rasulullah pernah menggunakan alat bantu mengajar. Beliau melakarkan di atas pasir bagi memperihalkan jalan yang lurus.  Beliau mengatakan Inilah jalanku jalan yang lurus, jangan ikut jalan lain.
  
Sirotallazina an ‘amta alaihin: Iaitu (sifat) jalan orang yang engkau telah beri rahmat (jalan para nabi, rasul, syuhada, siddiqin (kuat ibadat dan tetap), solihin).  Dalam firmannya yang lain, “Orang-orang yang taat perintah allah dan rasul mereka akan bersama golongan nabi, rasul, syuhada, siddiqin dan solihin.  Di akhirat ada 4 kelas manusia. 

Ghairilmaghdubi alaihin waladdooooooliin: Tidak jalan orang yang dimurkai (Yahudi laknatullah) dan orang yang sesat (Nasara) termasuk sesiapa yang melanggar perintah Allah. Yahudi dikatakan orang yang dimurkai Allah kerana terlalu banyak jenayah yang dilakukan mereka sejak zaman nabi mereka lagi sehingga zaman nabi saw.  Ditempat lain al-qur’an menyebutkan “dilaknat atas kaum bani israel”.  Sebab itu tak ramai Israel yang masuk Islam dibandingkan dengan Nasara.  Termasuk juga siapa-siapa yang melanggar perintah Allah - angkuh dan sombong semasa melanggar perintah Allah.  Umat Islam diajar supaya sentiasa bergantung mengharap pada Allah supaya sentiasa kekal teguh dalam hidayah.

Bacaan Bismillah dan Ameen


Disunat membaca bismillah pada setiap amalan baik. Tanpa bismillah, amalan tak lengkap atau sempurna. Hadis Termizi menyebut supaya baca bismillah sebelum makan. Kalau lupa dibaca “Bismillahi awwaluhu wa’ aakhiruhu”. Ini menunjukkan pentingnya baca bismillah.

Kelebihan Ameen

Maknanya “Terimalah Ya Allah”. Hadis riwayat Muslim. Apabila Imam kata ameen, hendaklah kamu kata ameen kerana malaikat juga kata ameen. Kalaulah kebetulan serentak dengan malaikat akan diampun Allah dosa-dosa yang lalu

AlBaqarah


Terdapat cerita safi betina. Nak tunjuk bukti hari Kiamat. Surah Madaniah iaitu diturunkan selepas hijrah nabi.

Kelebihan surah al-Baqarah

Setiap sesuatu tu ada ketua (kepala). Ketua al-qur’an ialah al-baqarah. Ketua ayat al-qur’an ialah ayatul kursi. Hadis Ibnu Hanbal: jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Sesungguhnya rumah yang dibaca baqarah maka syaitan tak akan masuk. Haids lain, apabila dibaca surat al-baqarah syaitan akan lari. Hadis Termizi, sesiapa baca 1 huruf dari al-qur’an dia dapat hasanah sebanyak 10 kali ganda.  Yang susah nak sebut pun diberi pahala.

1-Alif, laamm min : ayat-ayat rahsia atau nama surah
2-Zaa likal kitab……….: Itulah kitab al-quran yang tiada keraguan padanya petunjuk bagi orang-orang islam (bertaqwa).  Peranan al-qur’an memberi bimbingan, tunjuk ajar, panduan untuk manusia. Ini khusus untuk yang bertaqwa, kerana orang bertaqwa sahaja yang ambil manfaat daripada petunjuk / hidayah al-qur’an.  Tetapi ia tetap petunjuk pada seluruh manusia.
3-Menerangkan ciri-ciri orang muttaqin.  Setelah turun al-quran rasulullah saw nak tarik sebanyak mungkin kepada islam. Respon manusia ada 3 golongan;
a)    Beriman dan beramal soleh
b)    Kafir tak beriman
c)     Munafik

(12-5-1999)

Petunjuk kepada orang muttaqin- kerana mereka inilah mengambil faedah, yang menjadikan taqwa sebagai benteng. Sifat-sifat mutaqqin diterangkan surah al-mukminun.
Beriman kepada perkara ghaib – iman?. Dari segi bahasa iman bermakna percaya. Dari segi syarak – yakin, I’tiqad hati, diakui mulut dan dibukti dengan ibadat/amal.  Sekiranya orang percaya (beriman) sahaja tanpa melakukan amal dikira mukmin berosa besar (zalim).  Ghaib? Termasuk Allah swt sebab Allah itu ghaib – apa sahaja yang ghaib dari kita.  Ghaib bermakna;
1.     Benda-benda sudah ada tapi tidak boleh dilihat dengan mata kasar – malaikat, jin, syurga, neraka. Kita beriman kerana disebut al-qur’an dan hadis.
2.     Akan datang – hisab, titian
3.     Hidup selepas mati
4.     Qadar dan qada’ dan
5.     Perkara ghaib yang disebut al-qur’an.
Perkara khurafat ialah yang tidak disebut al-qur’an atau hadis. Contohnya percaya adanya jin bukan khurafat kerana disebut al-qur’an.

Mereka melakukan sembahyang dan membelanjakan rezeki. Dalam al-qur’an tak disebut cara sembahyang. Rasulullah saw (pentafsir pertama al-qur’an) selepas menerima perintah sembahyang 5 waktu semasa israk dan mikraj. Beliau tunggu 2 hari untuk mendapat penjelasan dari Jibrail.

“Sembahyanglah sebagaimana aku sembahyang” kata rasul saw. Golongan ajaran sesat yang tak sembahyang mentafsir sembahyang sebagai berdiri.  Amalan itu adalah niat. Sedangkan maksud ‘wayukii mu nassalat… bermaksud kerjakan sembahyang.  Ini juga menolak dakwaan golongan anti-hadis.  Kita meragui bagaimana mereka sembahyang jika mereka hanya berpegang pada al-qur’an.

Membelanjakan infaq – maksudnya zakat, juga memberi maksud menolong orang lain, diri sendiri, keluarga dan orang tanggungan. Belanja untuk keluarga juga ibadat.  Dari kitab Syama’il Termizi (hadis) “Sesuap ke isteri atau suami itu satu sedekah”. Tuhan puji orang bijak berbelanja. Tidak terlalu boros dan kedekut tetapi pertengahan. Kedekut pada diri sendiri pun dicela Islam.

Solat hubungan manusia dengan Allah
Infaq hubungan manusia dengan manusia

Yang beriman kepada yang diturun kepada engkau (Muhammad saw), kitab-kitab sebelum al-qur’an dan mereka yakin dengan hari akhirat.

Pada tahun 400 Masehi berlaku satu persidangan di Turki mengumpulkan 1000 karangan injil – hanya 4 diambil dan lain ditolak termasuklah injil Barnaba.

Yakin dengan hari akhirat (yakin sungguh-sungguh). Amaran Allah kepada mereka yang menipu dalam perniagaan. Adakah mereka-mereka yang menipu ini meragui hari Kiamat? Hari akhirat/kiamta/pembalasan iaitu akhir dunia selepasnya tiada lagi akhir selama-lamanya.

Mereka itulah yang berada di atas (‘ala) petunjuk al-qur’an.  Al-qur’an menggunakan kalimah ‘ala (di atas) bagi petunjuk. Kalau sesat digunakan kalimah pi, yakni di dalam kesesatan.  Contohnya ‘ulaa ika pi dhalalim mubin’.  Dalam surah al maa’uun, ayat 4 dan 5, setengah mentafsirkan Maka celaka bagi orang yang solat, iaitu orang-orang yang lalai di dalam solatnya.  Sedangkan pada ayat ini kalimah ‘an (dari) digunakan.  Sebenarnya yang dimaksudkan ialah yang jarang-jarang sembahyang, iaitu sembahyang orang munafik.

Golongan kafir (ayat 6)
Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama sahaja samada diberi peringatan atau tidak.  Al-qur’an sentiasa suruh ajak ke Islam. Tugas rasul ajak sahaja. Bagi yang diajak tapi masih degil, ini ada hubungan dengan qadar.  Tuhan telah tulis demikian kerana Dia telah tahu qadar dan qadha’. Contohnya, kisah abu lahab suami isteri yang kerjanya menghalang kerja dakwah rasul. Beliau ialah bapak saudara nabi. Dalam surah al-lahab “Celakalah abu lahab, segala yang dibuatnya sia-sia sahaja dia akan dimasukkan dalam api neraka bernyala”.  Abu Lahab meningal lebih lewat dari Nabi saw dan memang abu lahab tidak beriman. Tuhan telah tahu.

Tugas rasulullah saw hanya menyampaikan bukan paksaan.

(Ayat 7) Allah tutup pintu hati mereka, pendengaran dan mata dan mereka diazab yang besar.  Pintu masuk hidayah ada 3; pendengaran, penglihatan, hati.

Oleh itu buta, bisu dan pekak tiada tuntutan syarak.

“Allah taala yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Dialah yang menjadikan pandangan, penglihatan dan hati”.  Bila sudah ditutup tidak akan masuk hidayat. Nauzubillah.  Kita hendaklah sentiasa berdoa agar tidak ditutup dari mendapat hidayah Allah. Bagi orang yang sehat, mereka pekak, tuli dan bisu dari, bagi mereka yang kufur itulah azab yang besar.

Golongan munafik (ayat 8)

Nifak = lain yang dizahir lain yang disembunyikan – menipu.
Istilah syarak= orang yang mengaku beriman tetapi menyembunyikan kekufurannya. Bila dan di mana berlaku?
Tidak berlaku di Makkah tetapi di Madinah selepas Islam kuat. Di makkah mereka berterus terang sebab Islam masih kecil.  Di Madinah, Islam dah kuat, mereka masuk Islam dan merusakkan Islam dari dalam (diketuai Yahudi). 

“Setengah dari mereka ada yang berkata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat sedangkan sebenarnya tidak”.

(ayat 9)
“Mereka menipu Allah dan orang beriman tapi sebenarnya menipu diri sendiri. Mereka saja yang tidak sedar”.
Muamalat bila mereka mati kena tanam cara Islam.  Akibat dari penipuan mereka itu sebenarnya kembali kepada mereka sendiri.

Jenis-jenis munafik akan diterangkan minggu hadapan

(18-5-1999) tidak hadir kerana tugas di Myanmar – nota dari kawan

Ayat 10
Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran).
Penyakit hati – sombong, riya, mudah marah, syak wasangka, kufur, keraguan, meragui Islam. Syak – penyakit ragui Islam. Allah tambah sakit hati mereka. Apabila sakit hati, dengki, dendam – kurang tidur, jadi penyakit sebenarnya yang merupakan azab yang memedihkan.

Ayat11
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi", mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang yang hanya membuat kebaikan".
Diluar – bila diberi nasihat jangan buat kerosakan sesungguhnya kami hendak buat baik.  Fasad –kufur- membuat perkara maksiat, perkara salah, buat kerosakan, jangan kufur, mereka hanya pura-pura beriman

Ayat12
Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.


Ayat13
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang itu telah beriman". Mereka menjawab:" Patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang yang bodoh itu?" Ketahuilah! Sesungguhnya merekalah orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).

Golongan munafik seperti yang diterang sebelum ini terhasil setelah tertubuhnya negara Islam di Madinah.  Jenis-jenis munafik
a-munafik iqtiqadi (munafik yang kafir)
b-munafik amal perbuatan
Munafik yang kafir mengata Islam hanya di mulut sahaja tidak di hati – sama seperti kafir, kekal dalam neraka.
Munafik amali – sifat dan tidak sama spt yg disebut al-Quran. Kalau ada sebahagian sifat munafik – berdosa. Sifatnya banyak.  Tanda-tanda munafik;
1.     Bila bercakap ia bohong
2.     Berjanji ia mungkir
3.     Mengkhianati amanah
4.     Berkelahi melampaui batas

Mereka tidak pilih Islam kerana menganggap orang Islam bodoh. Lalu dipilih selain Islam iaitu pilihan yang tidak betul – inilah bodoh yang sebenar tapi mereka tidak tahu.

Ayat14
Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata: "Kami telah beriman", dan manakala mereka kembali kepada Syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula: "Sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang yang beriman)".

Ayat15
Allah (membalas) memperolok-olokkan mereka, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas itu).

Jumpa orang Islam, mereka kata kami beriman. Allah memaki orang munafik dengan Syaitan.
Memperolok-olokkan – jauhkan sifat memperlekeh orang, lihat orang susah, jangan kita hina atau perlekeh kerana ini juga sifat munafik.  Allah membalas terhadap perolokan mereka dengan balasan yang setimpal. Allah biar bertambah dosa mereka.

Ayat16
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah.*
  *
  Allah bandingkan keadaan mereka seperti orang berniaga yang tidak tahu cara berniaga dengan betul, maka orang yang seperti ini bukan sahaja tidak mendapat laba bahkan modalnya hilang. Modal yang dimaksudkan itu ialah sifat-sifat semulajadi yang suci sejahtera, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menerima Agama-Nya dan pertunjuk-Nya.

Perbandingan spt jual beli, ambil barang nak baik, berniaga nak untung. Mereka ambil kesesatan dari petunjuk, jadi tak untung jual-beli mereka.  Mereka tidak mendapat petunjuk, Allah tunjukkan jalan syurga dan neraka

Ayat17
Perbandingan hal mereka (golongan yang munafik itu) samalah seperti orang yang menyalakan api; apabila api itu menerangi sekelilingnya, (tiba-tiba) Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka, dan dibiarkannya mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat (sesuatu pun).

Nyala api, sesudah terang Tuhan padam sekeliling maka tinggal dalam kegelapan.

Islam adalah nur (cahaya) menyuluh menerangi hidup mereka. Mereka bersyahadah tapi bukan di hati – jadi tak dapat manfaat dari nur iman.

Ayat18
Mereka (seolah-olah orang yang) pekak, bisu dan buta*; dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali (kepada kebenaran).
  *
  Kerana tidak mahu mendengar, tidak mahu mengakui kebenaran, dan tidak mahu pula memandang dan memerhatinya.

Mereka tuli, pekak, buta tidak kembali kpd kebenaran.  Ada telinga tidak dengar perkara baik. Tidak guna pancaindera untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Ayat19
Atau (bandingannya) seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit, bersama dengan gelap gelita, dan guruh serta kilat; mereka menyumbat jari mereka ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir, kerana mereka takut mati. (Masakan mereka boleh terlepas), sedang (pengetahuan dan kekuasaan) Allah meliputi orang yang kafir itu.

Ayat20
Kilat itu pula hampir-hampir menyambar (menghilangkan) penglihatan mereka; tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka (dengan pancarannya), mereka berjalan dalam cahayanya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka (menunggu dengan bingungnya). dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkan-Nya pendengaran dan penglihatan mereka; sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Keadaan sikap, sifat orang munafik spt ditimpa hujan dari langit, disertakan gelap gelita, guruh dan kilat, hampir petir-petir menyambar pandangan.  Sikap orang munafik yang sesuai dia ikut untuk kepentingan. Bila tiada kepentingan dia diam.

Ayat al-Quran mengancam orang yang tutup telinga tak mahu mendengar, takut rahsia dibuka. Kaum nabi Noh bila diajak mereka sumbat telinga, tutup muka tak mahu dengar dakwah. Buat-buat tak tahu, tak beri perhatian.  Orang munafik benci dengar kebenaran.

(26-5-1999)

(Ayat 21)
“Wahai manusia sembahlah Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan mereka sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertaqwa”
Dalil Allah itu satu.
Iaitu Tuhan yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan dan sebagai binaan dan menurun dari atas langit air hujan. Dengan air hujan keluarlah buah-buahan yang menjadi rezeki. Oleh itu janganlah kamu sembah selain Allah sedangkan kamu mengetahui. Hamparan bermaksud tetap tidak bergoyang, walaupun bumi berpusing ia tetap di atas paksinya. Dalam ayat lain bukit sebagai paku bumi.
Tuhan jadikan langit 7 lapisan. Apa yang boleh dilihat di cekerawala ialah langit pertama . Setiap lapiis ada penjaga pintunya seperti kisah Isra’ mikraj. Diturunkan hujan dari langit atau dari atas.
Sejarah penyembahan berhala – kemudian ayat seterusnya masih akidah. Bukti al-qur’an dari Allah dan sebagai cabaran kepada kaum Qurais “
Sekiranya kamu meragui meragui al-qur’an yg diturunkan bawa datang cipta satu surah yang sama (dari segi matlamat) al-qur’an.  (Satu surah = sekurangnya 3 ayat). Panggillah pembantu2 kamu jika benar dakwaan kamu.  Cabaran ini memang disambut, tapi tidak berjaya spt al-fil mereka cuba buat – yang menjadi bahan ketawa mereka sendiri.  Sekiranya kamu tidak boleh buat dan memang kamu tidak akan boleh buat (sampai bila2), maka hendaklah kamu takut akan neraka”. Ini amaran terhadap mereka yang meragui al-qur’an – perlu diperbaharui syahadatnya. “yg mana bahan bakarnya manusia dan batu2 yang disediakan bagi orang kafir” Batu tentunya keras dan untuk menyalakannya tentu memerlukan api yang kuat. Api dunia spt lahar gunung berapi baru 1/70 api neraka. “telah disediakan bagi orang2 kafir”. Syurga dan neraka memang sudah ada.  Cara al-qur’an bila dia menyebut balasan utk kafir disebut pula balasan kpd yang mukmin. “ gembirlah org beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka syurga2 yang mengalir di bawahnya sungai2”. Sungai air madu, arak dan susu. Sebahagian rezeki syurga ialah kebun buah2an. Setiap kali dihidang buahan syurga walaupun serupa tapi rasanya berbeza.  Dan ahli syurga disediakan pasangan2 yang suci dan mereka kekal selamanya. Berak kencing tiada, makanan jadi peluh dan peluh mengeluarkan wangian.

“Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perbandingan spt nyamuk atau yg lebih kecil…” Salah satu dakwah – perbandingan atau misal utk memudahkan pemahaman. Nyamuk walaupun kecil dari satu segi tapi akibatnya sangat besar. Dalam ayat lain dinyatakan makhluk yang disembah mereka nak cipta nyamuk pun tak mampu.  Dalam ayat lain “berhala yg mereka buat tidak mampu nak cipta lalat.  Dalam surah al-ankabut “Perbandingan yg menyembah berhala spt rumah lebah”.  Orang mukmin mereka terima saja keterangan Allah.  Orang kafir mereka berkata apakah maksud Tuhan dengan perbandingan ini?.  Dengan sebab perbandingan ini ramai yang sesat dan ramai juga yang mendapat petunjuk. Tiada yang disesatkan melainkan yg fasik (keluar dari ketaatan). Maksud fasik di sini ialah kafir.

“Iaitu yang melanggar perjanjian dengan Allah” kerana mereka dahulu telah disebut akan kedatangan Rasul saw.  Sebutan Rasul dlm Taurat ialah Muhammad, dalam Injil Ahmad. “mereka itu memutus silaturrahim, mereka melakukan kerosakan (menceroboh, kufur) di bumi. Mereka itulah orang yang rugi”.


(2-6-1999)

Ayat 28
“Bagaimana kamu boleh menjadi kufur sedangkan dahulunya kamu mati (tidak ada), kemudian Aku hidupkan? (kalimah turji’un/yarji’un, walapun manusia tak nak tetap akan dikembalikan – dipaksa)

Ayat 29
Ayat berhubung aqidah, 2 perkara: semua yang kamu lihat dicipta Allah. Usul fiqh – asalnya semua harus, kemudian datang hukum haram.  Yang haram itu sedikit jika dibandingkan dengan yang halal. Bahaya lebih banyak dari baik maka itu haram.  “Tuhan jadikan segala yang di bumi utk kamu semua”. Walaupun sebagai contoh gajah tak boleh dimakan tapi boleh digunakan sebagai kenderaan.
-       boleh dimakan
-       boleh dinikmati secara lain

Kemudian Dia tumpu nak cipta langit (bukan pergi cipta langit seperti ditafsir oleh setengah orang).  Ayat mutasabbihat tak boleh diterjemah secara langsung.  Ulamak dulu tak nak terjemah. Contoh lain ialah tangan Allah dimaksudkan ulamak kemudian sebagai kuasa Allah.

Maka disempurnakan 7 langit (7 lapis).  Dalam surah lain disebutkan bumi dicipta dahulu kemudian langit.  Dijadikan bumi 2 masa, langit 2 masa dan yang diantaranya 2 masa.  Jumlahnya 6 masa.  Di sini diterjemahkan masa bukan hari sebab 2 hari sebelum adanya dunia tidak sama dengan 2 hari sekarang.  Yahudi mengatakan Allah menciptakan kesemuanya dalam seminggu 7 hari dan 1 hari Allah rehat iaitu hari sabtu.

Ayat  30

Ingatlah ketika Tuhan mu berfirman kepada para malaikat. Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini.
Makna khalifah di sini ialah pengganti iaitu melaksanakan tugas-tugas Allah.

Khalifah mempunyai 2 maksud iaitu khusus dan umum. Yang khusus seperti Nabi atau Rasul-Rasul sahaja dan pemimpin umat Islam.  Yang umum ialah semua anak cucu Adam, masing-masing ada tugas.

Malaikat berkat kepada Tuhan. Adakah Engkau hendaka jadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan merusakkan bumi atau yang menumpahkan darah (Tanya Malaikat bukan pertanyaan membantah tapi pertanyaan ingin tahu)

Tuhan menjawab “Dia lebih tahu apa yang malaikat tidak tahu.

Ayat 31 hingga 33

Tuhan memberi ilmu kepada Adam (mengetahui segala nama dan maksud) untuk mentadbir bumi.  Manusia, jin dan syaitan ada nafsu dan kahwin –jantan betina tidak seperti malaikat. Malaikat diajar sedikit ilmu sahaja.

Syarat untuk menjadi khalifah mestilah mempunyai ilmu.  Mula-mula al-qur’an diturun pun disuruh belajar – iqra’ bismirabbik iaitu Baca dengan nama Allah. Mengajar kita supaya menuntut ilmu. Ayat ini juga menyatakan kepentingan ilmu.  Setelah Allah ajar pada Adam, Adam boleh menyebut nama-nama yang diajarkan tetapi tidak malaikat.  Kemudian Allah mengatakan “Bukan kah Aku dah kata bahawa Aku tahu segala yang dilangit dan di bumi, bukan saja yg lahir atau yg disembunyikan atau tersembunyi”. Hasad dengki, jangan simpan sebab Tuhan tahu.

Ayat 34
Perintah sujud setelah Adam dicpitakan. Perintah sujud juga ditujukan kpd Iblis (dlm surah al-Kahfi dll surah).  Ada pendapat mengatakan iblis juga asalnya dari malaikat tetapi tidak benar. Sebenarnya iblis dari jin.
-malaikat dari Nur
-jin/iblis dari api
-manusia dari saripati tanah

Jin jadi kafir kerana takabbur. Makna iblis dari segi bahasa ialah dilontarkan, iaitu tiada rahmat Allah. Manusia jadi kufur sebab takabbur, sombong dan hasad. Mereka yg tak terima Muhammad saw kerana dengki. Yahudi dengki dengan Arab. Contohnya cerita Nabi dari bangsa Arab spt nabi Noh tidak diceritakan oleh kitab mereka. Al-qur’an banyak mengingatkan kita supaya tidak berhasad dengki kerana ia memakan kebajikan. Tak suka orang lain mencapai kebaikan, akan hilang hak kita berpindah kpd orang yang didengki.  Betapa ruginya orang yg berdengki.

Ayat 35
Selepas Adam diciptaNya pula Hawa.  Adam dari saripati tanah. Dicpta Hawa tanpa Ibu tapi dari Adam (tulang rusuk Adam).  Ada bapak tak ada Mak.  Keadaan biasanya ada Ibu dan bapak.  Tuhan juga mencipta Isa dari Ibu tanpa bapak.

“Wahai Adam, kamu dan isteri tinggal di syurga” (banyak ulamak mengatakan syurga sebenar –ada juga yg mengatakan syurga di bumi).  “Makanlah sepuas-puasnya ikut suka kamu kecuali jangan menghampiri pokok ini nanti kamu menjadi zalim” (menzalimi diri sendiri). Ada yg mengatakan nama pokok tersebut ialah pokok Khuldi, tapi ini dikatakan dari unsur Israeliat.

Ayat 36
Setelah itu (entah berapa lama), syaitan mengoda mereka berdua sehingga keluar mereka dari syurga.  Syaitan menggoda sehingga Adam terlupa.  Desakan isteri dikatakan rekaan cerita Yahudi.  Hasutan syaitan antaranya – hal adullukum…. Mahu ku tunjukkan pokok yg mengekalkan kamu. Tuhan larang kamu supaya kamu tak jadi malaikat.  Banyak ayat di tempat lain menceritakan perkara ini.  Selepas beberapa ketika maka Adam makan.  Sebagian cerita Israeliat – Adam makan selepas tengok Hawa. Ini menjadi denda kpd perempuan spt haid, sakit mengandung.

“keluarlah (turunlah) kamu dari syurga dan sebagian kamu menjadi musuh”. Selesailah satu ujian Tuhan. Perkataan Adam dilontarkan tak kena.

(9-6-1999) – tak hadir Surayya kemalangan terlanggar nak Dr Mohd Harun hantar pergi klinik Dr Burhan Kajang, salin nota kawan tak rekod

Permusuhan – Iblis sombong bila disuruh hurmati Adam.  Cerita al-qur’an mengandungi pengajaran dan susunannya tidak bertertib seperti buku cerita – sesuatu kisah tidak pada satu tempat tapi banyak tempat.  Hanya cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf mungkin lengkap.  Cerita Iblis menipu Adam hingga makan buah yang dilarang dalam surah al-a’raf Iblis mencampakkan was-was.

Ayat 35
Dan kami berfirman: "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok ini; (jika kamu menghampirinya) maka akan menjadilah kamu dari golongan orang yang zalim".

Unsur israeliat – iblis masuk melalui ular syurga, masuk perut ular – dalam syurga baru keluar.
Di syurga ujian pertama
Di dunia – hadapi ujian demi ujian antara iblis dan manusia ada permusuhan.  Di syurga Adam dibekal dengan bekalan syurga. Manusia perlu bekerja spt bertani, dsb.  Manusia laku kesalahan – cuai, lalai, malas

Ayat 36
Setelah itu maka Syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya; dan Kami berfirman: 'Turunlah kamu!* Sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain; dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa (mati)".
  *
  "Kamu" di sini, maksudnya : Adam, isterinya - Hawa dan Syaitan.

Ayat 37
Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya)*, lalu Allah menerima taubatnya; sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun  (penerima taubat), lagi Maha Mengasihani.
  *
  Kalimah-kalimah pengakuan taubat yang telah diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam (dan isterinya - Hawa) itu ialah yang tersebut di dalam ayat 23, surah Al-A'raaf, Ertinya : "Ya Tuhan kami! Kami telah menganiaya diri kami sendiri; oleh itu, jika Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang yang rugi".
  Lalu Allah menerima taubatnya (dan taubat isterinya - Hawa) kerana Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
  Sayugia disebut, seseorang Nabi Allah itu adalah "ma'sum" yakni terpelihara daripada melakukan dosa.
  Bagi menjawab kemusykilan tentang kesalahan Nabi Adam yang tersebut, alim ulama ahli tafsir berkata, kejadian itu berlaku sebelum Adam menjadi Nabi, atau perkara itu dilakukan kerana terlupa dan tidak sengaja.

Ayat 38
Kami berfirman lagi:  "Turunlah kamu semuanya dari syurga itu! Kemudian jika datang kepada kamu rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Maka sesiapa yang mengikuti  pertunjuk-Ku itu (nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita".

Ceritakan balik – keluar kamu semua. Jika datang kpd kamu dariKu petunjuk (Rasul & Nabi) tiada akan takut apa yang akan berlaku di masa hadapan.  Tiada duka tinggal apa yang di dunia.


Ayat 39
Dan orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat 40
Wahai Bani Israil!* Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah Kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) dengan-Ku, supaya Aku sempurnakan perjanjian-Ku dengan kamu; dan kepada Akulah sahaja kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain).
*
  "Isra'il" ialah gelaran Nabi Yakqub (a.s.), dan (Bani Isra'il) itu pula adalah kata-kata yang dipakaikan kepada keturunan Nabi Yakqub yang kemudiannya terkenal dengan bangsa Yahudi dan bahasa mereka ialah "Ibrani" (Hebrew). Dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain, kerapkali disebutkan perihal kaum "Bani Israil" ini. Sebabnya merekalah kaum yang beragama dengan berdasarkan Kitab yang diturunkan oleh Allah dan merekalah golongan yang mula-mula menentang Islam di Madinah. Kerana itulah seruan Islam ditujukan kepada mereka berulang-ulang kali, kalau-kalau mereka mendapat pertunjuk memeluk Islam dan memberi kesan yang besar kepada lain-lain kaum.
  Oleh kerana mereka menolak pertunjuk Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an dan tidak beriman pula kepada Nabi Muhammad (s.a.w.) maka tinggallah mereka di dalam kekufurannya.

Cerita bani Israel
Ingat cerita datuk, nenek yang baik-baik kerana terima banyak nikmat dari Tuhan.  Yahudi atau bani Israel anak cucu Nabi Yaakub.
Wahai bani Israel, kenangilah nikmat yang telah diberi pada kamu (datuk nenek) – sempurna janji mu pada ku _ prinsip kaunseling).

Ayat 41
Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Qur'an) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga untuk) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertakwa.

Beriman dengan apa yang diturun Allah. Jangan jadi kafir dengan al-qur’an
Nisbah dengan orang Yahudi yang pertama di temui
Jangan kamu menukar ayat Allah dengan harga yang murah – dgn kepentingan kedunian.

Ayat 42
Dan janganlah kamu campuradukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya.*
*
  Dalam ayat suci ini kaum Yahudi Bani Israil dilarang oleh Allah Ta'ala supaya jangan menyembunyikan kebenaran mengenai Nabi Muhammad (s.a.w.) sedang mereka mengetahuinya sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Taurat yang ada di tangan  mereka.

Tutup (lindungi) kebenaran dengan bathil atau campur aduk – kpd ulamak terutamanya jangan sembunyi yang benar – agar tidak masuk Islam. Orang Yahudi dikalangan ulamak yang mengetahui

Ayat 43
Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan rukuklah kamu semua (berjamaah) bersama-sama orang yang rukuk.

Islam lengkap dari agama semua – solat – ibadat dari syariat dahulu.
Masuk Islam betul aqidah

Ayat 44
Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah, tidakkah kamu berakal?*
*
  Ayat ini sekalipun ditujukan kepada orang Yahudi dan pendita-penditanya, tetapi ia adalah menjadi pengajaran kepada tiap-tiap orang Islam supaya jangan ia hanya pandai menyuruh manusia berbuat baik sedang dirinya sendiri bergelumang dengan maksiat.

Menegur ahli kitab – tahu kebenaran Islam – menasihati orang lain – mereka tidak melakukannya. Lupa tentang dirimu sedang kamu baca kitab

Ayat 45
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang yang khusyuk;

Perintah umum kpd umat Islam, sabar dan solat. Nabi bila ada masaalah solat. Pengertian hakikat & tempat, sabar.

Ayat46
(Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka, dan bahawa mereka akan kembali kepada-Nya.