Wednesday, December 16, 2009

Hubungan Sembahyang dengan kesungguhan bekerja

"Bahawasanya mereka yang beriman dan beramal soleh sesungguhnya Kami tidak mensia-siakan pahala orang yang mengelokkan amalannya" (Surah al-Kahf, 18:30).

Amal soleh merangkumi perkara duniawi yang dituntut. Mengelokkan perbuatan bermakna mebuat sesuatu dengan sebaiknya. Bersungguh dalam pekerjaan akan menimbulkan kemahiran dan kepakaran.

"Perihatinlah untuk mendapatkan sesuatu yang memberi manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau lemah" (Sahih Muslim).

Jangan engkau lemah = bersungguh2 dalam melaksanakan sesuatu perkara.

"Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang dari kamu melakukan sesuatu perbuatan dia memahirkannya" (Musnad Abi Ya'ala).

Monday, December 7, 2009

Hubungan sembahyang dengan hal keduniaan

Tidak membuang masa dengan sia-sia

Kepentingan masa disebutkan dalam al-qur'an surah al-'asr, al-Lail (1 &2), al-fajr (1&2). Maksud surah al-asr;
"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran".

Surah al-takathur:8 "Kemudian pada hari itu (kiamat) kamu akan ditanya mengenai nikmat2"

Nikmat yang akan ditanya ialah seperti maksud sabda Nabi saw dalam sunan Trimizi iaitu tentang 4 perkara;
1- mengenai umurnya untuk apa dihabiskan
2- mengenai ilmunya pada apa yang dia lakukan
3- mengenai hartanya dari mana dia dapat dan pada apa dia belanjakan
4- mengenai badannya untuk apa dia gunakan

Tuesday, December 1, 2009

Hubungan sembahyang dengan lain2 suruhan & larangan syara'

Suruhan lain syara' termasuklah suruhan bersifat ikhlas, sabar, benar, tawadu', bersikap tenang, bijak bercakap dan bermanis muka, memuliakan tetamu, menjaga hak jiran, mendamaikan orang yang bergaduh, pemurah (tidak bakhil), istiqamah iaitu terus berada di jalan yang benar, tawakkal iaitu berserah pada Allah swt setelah berusaha, tolong menolong dalam perkara dan lain-lain lagi.

Larangan syara' yang lain pula termasuklah menjauhi judi, mengumpat, menjauhi bid'ah, tidak bongkak dan takabur, tidak berbohong dan lain-lain.

Semuanya ada hubungan dengan sembahyang iaitu menegah kemungkaran. Meninggalkan suruhan syara' dan melakukan larangan syara' adalah perbuatan mungkar.

Friday, October 30, 2009

Menjauhi pembaziran dan boros

Nas-nas yang berkaitan dengan larangan sifat boros dan pembaziran ialah;

1- surah al-A'raf 7:31 (jangan melampau dalam makan dan minum)

2-surah al-Furqan 25:67 (tidak melampau dalam berbelanja -sederhana)

3-surah al-Isra' 17:26-27 (beri hak kaum kerabat, orang miskin dan Ibn Sabil, jangan membazir kerana membazir saudara syaitan)

4-sunan an-nasaai, zakat (hendaklah kamu makan, bersedekah dan memakai pakaian dengan tidak melampau dan takabbur)

Tuesday, September 29, 2009

Larangan Rasuah

Antara ciri-ciri orang munafik ialah memakan harta haram dan suka mendengar berita dusta seperti yang dapat difahami dari ayat 42 surah al-Maidah. Ayat 62 dan 63 surah yang sama juga menghuraikan tentang makan harta haram. Larangan rasuah secara khusus disebut dalam surah al-Baqarah ayat 188.

Rasulullah saw melaknat orang yang melakukan rasuah dan yang menerimanya (sunan Abi Daud). Nabi saw menegah pegawai yang mengutip zakat menerima hadiah iaitu rasuah (Hadis Bukhari). Para pegawai yang telah diberi gaji dilarang mengambil hadiah dari orang yang ada kaitan dengannya (sunan Abi Daud).

Wednesday, September 16, 2009

Menjauhi Riba, hiburan melampau

Larangan makan riba disebut dalam al-qur'an - al-baqarah 2:275, 2:276, 2:278, al-nisa 4:161. Begitu juga disebut dalam hadis Nabi saw;

......dan Baginda menegah dari tukang tatu dan yang ditatukan, dari makan riba dan mewakilkannya dan......(bukhari, al-buyu').
Nyanyian yang membangkitkan nafsu syahwat, filem-filem lucah, pertunjukkan pentas yang mendedahkan aurat dan sepertinya hendaklah dijauhi. Antara nas yang berkaitan ialah al-nisa 4:148. Wanita yang berpakaian tetapi kelihatan seperti telanjang iaitu tidak menutup aurat tidak akan mencium bau syurga (hadis muslim). Menghebohkan maksiat yang dilakukan (yakni berbangga dengan maksiat yang dilakukan) juga tidak dapat dimaafkan (bukhari, adab). Kita juga dilarang menjadi pengikut dalam perkara maksiat (sahih muslim, zakat).

Tuesday, September 8, 2009

Hubungan sembahyang dengan larangan berlaku zalim dan menipu


Antara nas2 larangan melakukan kezaliman dan pembohongan masing2 ialah surah al-Maidah, 5:51 dan al-Ahzab, 33:58. Zalim bermaksud juag meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Manakala dalam hadis Bukhari melarang melakukan kezaliman kepada saudara Islam. Sesiapa yang melepaskan kesusahan seorang Muslim, Allah akan lepaskan kesusahan baginya di akhirat. Zalim menzalimi dilarang dalam hadis Muslim. Tiada sekatan bagi doa orang yang dizalimi (hadis Bukhari). Orang yang cuba menipu tentang makanan yang basah dimarahi Nabi saw (hadis Muslim). Sedekah dari penipuan tidak diterima (sahih Muslim). Perbuatan khianat juga termasuk dalam penipuan (sunan Tirmizi).

Wednesday, September 2, 2009

Hubungan sembahyang dengan larangan mencuri dan membunuh

Terdapat banyak nas2 yang melarang mencuri. Surah al-Maidah, 5:38 dengan jelas tentang larangan mencuri, bahkan hukumannya ialah potong tangan. Dalam sunan Daraqatni menceritakan Nabi saw pernah menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas seorang lelaki bagi kesalahan pertama, potong kaki bagi kesalahan ke 2, potong tangan lagi bagi kesalahan ke 3, potong kaki lagi bagi kesalahan ke 4 dan akhirnya dihukum bunuh.
Semua ini menunjukkan betapa buruknya mencuri pada pandangan Islam. Dalam hadis Bukhari pula larangan mencuri termasuklah dalam syarat baiah kepada Nabi saw.

Surah al-An'am, 6:151 menyebut tentang larangan membunuh anak kerana takut papa, larangan membunuh jiwa tanpa hak. Surah al-Nisa', 4:93 menyebut balasan membunuh ialah neraka jahanam. Dalam hadis Bukhari pula disebut membunuh termasuk dalam dosa besar. Hadis Bukhari yang lain pula menyebut hukuman hudud membunuh ialah balas bunuh. Hadis ini selaras juga dengan firman Allah dalam surah al-Maidah, 5:45.

Orang yang sembahyang dilarang melakukan perkara di atas kerana ia termasuk perbuatan mungkar dan berdosa besar.

Monday, August 24, 2009

Bab 3 Fasal 3 (sambungan)


Sembahyang mempunyai kaitan dengan perkara-perkara berikut;
Seruan dakwah
Orang yang sembahyang kena juga berdakwah (surah al-Nahl, 16:125). Ulama pewaris para Nabi (sunan Tirmizi), larangan menyembunyikan ilmu (al-baqarah 2:159), sampaikan ilmu walau satu ayat (hadis Bukhari), dll.

Amal maaruf nahi mungkar
Seruan ini disebut dalam al-quran dan hadis antaranya al-imran, 3:104, 110 dan hadis-hadis sahih Muslim. Paling sedikit orang muslim hendaklah membenci kemungkaran.

Sifat amanah
Suruhan bersifat amanah, adil disebut dalam al-qur'an dan hadis: al-Nisa, 4:56, al-baqarah 2:283. Tanda orang munafik ada 3, apabila bercakap ia bohong, berjanji dia mungkir dan bila diamanah dia khianat (hadis Bukhari).

Adil
Surah al-Nahl, 16:90 menyebut tentang adil, ihsan dan menegah perkara keji. Adil walau kepada yang dibenci (al-Maidah, 5:8). Adil terhadap semua anak-anak (sahih Muslim). Adil dalam melaksanakan hudud tak kira orang rapat atau jauh (sahih Muslim).

Menepati janji
Menunai janji adalah dituntut (al_Isra, 17:34). Hiraql (Hercules) sendiri mengakui sifat ini ialah sifat Nabi (Muslim). Memungkiri janji adalah sifat munafik (Muslim).

Menutup aurat
Surah al-Nur ayat 30-31 menyebut jelas tentang aurat.....'Dan hendaklah mereka menutup dengan kain tudung mereka ke atas tempat yang terdedah dari bahagian atas dada mereka'...

Menjauhi zina
Menghampiri zina ialah perkara keji dan jalan paling buruk (al-Isra', 17:32). Janganlah seseorang lelaki itu berdua-duaan dengan seseorang wanita (bukan mahram) kecuali hendaklah disertai dengan mahramnya (sahih Bukhari).
Hukum berzina ialah 100X sebatan (al-Nur 24:2) bagi yang belum kahwin. Bagi yang sudah kahwin hukumnya rejam sampai mati (sahih Bukhari). Zina ialah dosa besar dan termasuk perkara fahsya' yang perlu dijauhi bagi orang yang sembahyang.

Larangan mengenai dadah
Kita dilarang mencampakkkan diri dalam kebinasaan (al-Baqarah, 2:195). Dadah dan yang serupa dengannya hendaklah dijauhi kerana ia membahayakan diri. Larangan membunuh diri pula disebut dalam surah al-Nisa', 4:29. Mengambil dadah/ganja boleh membuat maut dan termasuk dalam sengaja membunuh diri. Setaip yang mudarat dilarang oleh syarak (sunan Ibnu Majah).

Larangan minum arak
Larangan ini disebut dalam surah al-Maidah, 5:90-91. Orang yang minum arak akan dimasukkan dalam api neraka (sahih Muslim). Allah tidak menerima sembahyang peminum arak selama 40 subuh kecuali jika ia bertaubat. Allah tidak menerima taubatnya lagi selepas kali ke 4 (sunan Tirmizi). Peminum arak hendaklah disebat dan jika masih mengulangi kali ke 4 hendaklah dibunuh (sunan Abi Daud).

Saturday, May 23, 2009

Bab 3- Fasal 3


Berbakti kepada kedua ibubapa dan menghubungkan silaturrahim

Surah al-Baqarah ayat 85 melarang keras orang beriman dengan sebahagian ayat al-qur'an dan mengingkari sebahagian lain. Maksud yang hampir sama juga disebut dalam ayat 208.

Surah al-Isra ayat 23-24 menyuruh kita menyembah hanya Allah sahaja dan berbakti kepada dua ibubapa dan menyayangi mereka khususnya apabila kedua-duanya telah tua. Ayat 36 surah al-Nisa juga mengaitkan suruhan sembahyang dan berbakti kepada dua ibubapa.

Dalam hadis Muslim pula memberi maksud orang paling berhak untuk kita berbakti ialah ibu kemudian diikuti bapa.

Hadis sahih Bukhari (al-adab) pula menyuruh memuliakan tetamu iaitu menghubungkan silaturrahim. Dalam hadis sahih Muslim pula disuruh menghubungkan silaturrahim sekalipun saudara-saudara atau kaum kerabat melakukan keburukan kepada kita.

Derhaka kepada ibubapa termasuk dosa paling besar dan larangan keras memutuskan silaturahim. Sabda Nabi saw yang bermaksud "Daripada Anas ra katanya, Nabi saw ditanya mengenai dosa-dosa besar, jawab Baginda: Menyegutukan Alah, derhaka kepada dua ibu bapa, membunuh orang dan saksi palsu" (sahih Bukhari: Syahadat).

Dalam hadis lain bermaksud:
Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim (Sahih Bukhari: al-Adab)

Suruhan menunaikan tanggungjawab terhadap isteri (dan kaitan dengan sembahyang)

Ayat yang berkaitan ialah surah al-Tahrim, 66:6, surah Taha, 20:132. Dalam hadis Sunan Abi Daud (a-solat), kita disuruh agar menyuruh anak-anak sembahyang ketika umur 7 tahun dan pukul jika engkar sembahyang ketika umur 10 tahun.

Wednesday, February 11, 2009

Mari kita sembahyang sebelum kita disembahyangkan-Bab3

Hubungan Sembahyang dengan Iman
Seorang yang sembahyang mesti beriman dengan perkara2 yang disebut al-qur'an (surah al-Nisa', 4:136). Kita hendaklah beriman dengan Allah, rasul2, malaikat2, kitab2 Allah dan hari akhirat. Sembahyang atau ibadah orang kafir tidak diterima Allah (surah al-Furqan, 25:23). Amalan yang baik tanpa iman adalah sia-sia.

Hubungan Sembahyang dengan Ibadah2 lain
Setiap ibadah mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain, tidak boleh dipisahkan dengan hanya membuat apa yang kita suka. Contohnya, sembahyang kita suka maka kita buat, tetapi haji kita tidak suka maka kita tidak kerjakan sekalipun telah mencukupi syarat2nya. Surah al-Baqarah 2:85 melarang perbuatan begini.

Hubungan sembahyang dengan doa
Kita disuruh berdoa (Surah al-Mu'min 40:60). Doa merupakan ibadah (Sunan Abi Daud, al-witir). Doa supaya melakukan sembahyang. Maksud firman Allah dalam surah Ibrahim, 14:40 "Wahai Tuhanku! Jadikan aku dan zuriatku orang yang mendirikan sembahyang. Wahai Tuhan kami dan terimalah doaku". Seseorang yang berdoa dengan bersungguh2, faham dan melaksanakan apa yang sepatutnya dilakukan maka doanya diterima Allah.
Doa-doa dalam sembahyang pula antaranya ialah ketika baca fatihah, ketika duduk antara 2 sujud, doa qunut, dll.

Hubungan Sembahyang dengan membaca al-Qur'an
Orang mukmin sekalipun sibuk dengan urusan disuruh membaca al-Qur'an. Maksud surah al-Muzzammil, 73:20 "Hendaklah kamu membaca apa yang mudah dari al-Qur'an. Allah mengetahui akan ada di kalangan kamu orang yang sakit dan ada yang berjalan di atas muka bumi mencari kurnian Allah. Yang lain pula berjuang pada jalan Allah maka hendaklah kamu baca apa yang mudah dari Al-Qur'an itu." Kita juga disuruh mentadabbur (menghayati) al-Qur'an (surah Muhammad, 47:24). Untuk mentadabbur perlu kepada membacanya terlebih dulu. Suruhan membaca al-Qur'an juga bukan hanya pada ayat2 tertentu sahaja tetapi mentadabbur keseluruhan al-Qur'an.
Antara kelebihan membaca al-Qur'an (maksud hadis sahih muslim, salatul musafirin) ialah;

  • al-Quran memberi syafaat pada hari kiamat kepada pembacanya
  • surah al-baqarah dan ali imran akan datang seolah dua kumpulan awan atau burung yang berbaris mempertahankan pembacanya
  • membaca al-baqarah adalah berkat dan meninggalkannya rugi. Tukang sihir tidak dapat mensihirnya

Sembahyang dan membaca al-Qur'an adalah perintah Allah swt. Mengerjakan sebahagian dan meninggalkan sebahagian adalah salah. Dalam sembahyang ada ayat al-Qur'an yang wajib dibaca dan ada yang sunat dibaca.

Hubungan sembahyang dengan zikir

Terdapat banyak nas yang menyuruh kita berzikir. Antaranya surah al-ahzab, 33:41-42. Orang yang tidak mau berzikir (ingat Allah) akan merana di dunia dan akhirat (surah Taha, 20:124). Orang mukmin juga dilarang daripada dilalaikan oleh harta dan anak2 dari mengingati Allah (surah al-munafiqun, 63:9). Perkara-perkara dunia ini jangan sekali2 menjadi penghalang dari zikir Allah dan mengerjakan sembahyang. Zikir membawa seseorang itu benar2 taqarrub kepada Allah swt.

Hubungan sembahyang dengan selawat ke atas Rasulullah saw

Suruhan berselawat disebut dalam surah al-ahzab, 33:56. Kita digalakkan berselawat ke atas Nabi saw pada malam jumaat atau hari jumaat seperti maksud hadis dari sunan al-baihaqi (kitab al-jumaat) dan sunan ibnu majah (al-jana'iz). Sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali (sahih muslim, al-solat). Orang yang bersembahyang akan berselawat dalam tahiyyat awal dan akhir.

Hubungan sembahyang dengan puasa di bulan Ramadhan

Orang beriman diwajibkan berpuasa di bulan ramadhan (al-baqarah, 2:183 dan hadis muslim, al-iman). Tujuan puasa ialah supaya kita menjadi orang yang bertaqwa (al-baqarah, 2:183), menjadi orang yang bersyukur (al-baqarah, 2:185), penangkis dari perkara2 keji dan perbuatan orang jahil (sahih bukhari, al-saum). Sembahyang dan puasa adalah perintah Allah dan rasulNya yang tak dapat dipisahkan dan merupakan asas ajaran Islam.

Hubungan sembahyang dengan mengeluarkan zakat/sedekah

Suruhan mengeluarkan zakat disebut dalam al-Qur'an (al-baqarah, 2:110) dan al-hadis (Bukhari, al-iman). Matlamat bersedekah/zakat ialah untuk menyucikan diri (al-Tawbah, 9:103). Sedekah juga tanda kekuatan iman seperti yang disabdakan oleh Nabi saw yang bermaksud "Sembahyang itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cahaya yang kuat dan al-Quran itu memberi syafaat kepadamu atau melaknatmu" (Muslim, al-thaharah). Sedekah yang disertai dengan mengungkit2 dan kerana menunjuk2 tidak diterima Allah swt (al-Baqarah, 2:264). Kelebihan bersedekah ialah mendapat kebajikan yang sempurna (Ali Imran, 3:92), kebaikannay kembali kepadanya (al-baqarah, 2:272). Sedekah juga tidak mengurangkan harta (sahih muslim), mendapat gantian semula (sahih Bukhari, al-zakat). Dalam sunan Tirmizi (al-zakat), sedekah itu memadamkan kemarahan Tuhan dan menolak daripada mati dalam keadaan buruk. Sabda Nabi saw lagi yang bermaksud "Ubatilah orang yang sakit dari kalangan kamu dengan bersedekah, peliharalah harta kamu dengan zakat dan sediakan doa untuk menjauhi bala".

Monday, January 12, 2009

Mari kita sembahyang sebelum kita disembahyangkan-Bab2

Sembahyang berjamaah

Antara nas-nas suruhan berjamaah:-
surah al-baqarah, 2:43
surah al-nisa, 4:102
sahih bukhari, al-azan - dalam perang pun dituntut sembahyang berjamaah
sahih bukhari, al-khusuumaat - Nabi saw memberi ancaman membakar rumah orang yang tidak menghadiri sembahyang berjamaah.
sahih muslim, al-masaajid - keringanan menjawab azan kepada orang buta yang ketiadaan pemandu. bagaimanapun dalam hadis lain musnad Ahmad dan sunan Abi Daud tiada keringanan diberikan. Dalam hadis lain dari sunan Abu Daud ada kelonggaran atas keuzuran sakit dan takut.

Nabi saw pernah dipapah oleh 2 lelaki untuk ke masjid (sahih muslim, al-masaajid).

Umumnya sembahyang berjamaah sangat dituntut.

Kelebihan sembahyang berjamaah

Pelepasan dari api neraka dan sifat munafik bagi yang sembahyang berjamaah selama 40 hari dan mendapat takbir yang pertama (sunan tirmizi, al-salat).

7 golongan manusia yang mendapat perlindungan pada hari akhirat... seorang yang hatinya sentiasa ingat kepada masjid......(sahih bukhari, al-azan)

Kesan tapak kaki ke masjid ditulis (sahih bukhari, al-masaajid)

pahala seperti mengerjakan umrah (sunan abi daud, al-salat)

jaminan syurga (sunan abi daud, al-jihad)

mendapat cahaya sempurna pada hari kiamat bagi orang yang berjalan kaki di malam gelap menuju ke masjid (sunan abi daud, al-masajid wal jamaah)

hidangan dari syurga setiap kali pergi dan balik ke masjid (sahih bukhari, al-azan)

jika manusia tahu kelebihan seruan azan dan saf pertama, awal ke masjid, sembahyang isyak dan subuh berjamaah nescaya mereka akan ke masjid walau mengisut (sahih bukhari, al-azan).

Allah ampunkan dosa (dosa2 kecil) orang2 yang berwudhu dengan sempurna dan sembahyang berjamaah di masjid (sahih muslim, al-taharah)

Pahala sembahyang berjamaah

Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat (hadis lain 25 darjat) (sahih bukhari, al-azan)

Sembahyang isyak dan subuh berjamaah seolah-olah sembahyang seluruh malam (sahih muslim, al-masajid).

Rasulullah dan sembahyang berjamaah

Baginda amat menjaga sembahyang berjamaah hingga ke saat akhir hayatnya. Beliau pitam 3kali dalam usaha untuk ke masjid. Dalam hadis ini juga Abu Bakar telah dilantik mengimami sembahyang berjamaah (sahih bukhari, al-azan)

Saturday, January 3, 2009

Mari kita sembahyang sebelum kita disembahyangkan

"Mari kita sembahyang sebelum kita disembahyangkan". Begitulah tajuk buku karangan Dr. Udah Mohsin seorang pensyarah Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Aku mula berkenalan dengan Dr. Udah pada 1999 melalui kelas dan usrah beliau. Antara usrah yang masih kekal aku mengikuti hingga sekarang ialah membaca kitab arab karangan ulamak terdahulu dan sekarang sebagai latihan untuk memahami bahasa Arab penulisan. Kitab arab seperti Syarah Hadis Bukhari oleh Ibnu Hajar, kitab 'Al-Qur'an dan as-Sunnah rujukan tertinggi karangan Dr Yusuf al-Qardhawi dan Kifayatul akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad alHusaini.

InsyaAllah aku akan cuba membaca sehingga habis dan membuat ulasan ringkas.

Pendahuluan - Sembahyang merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Berapa ramai orang Islam yang sembahyang 5 waktu? Sembahyang sempurna dalam waktunya? Sembahyang berjamaah? Sembahyang sunat? Hubungan sembahyang dengan Iman? Hubungan sembahyang dengan ibadah lain dan kehidupan dunia dan akhirat? Tulisan beliau akan merujuk kepada nas al-Qur'an dan al-hadis dan pandangan2 ulamak.

Bab 1 - Sembahyang Fardhu dan Sunat
Ayat al-qur'an berkaitan sembahyang ditujukan kepada orang mukmin dan orang beriman - Surah al-Nur 24:56, Ibrahim 14:31, surah al-Haj 22:78. Kewajipan sembahyang fardhu ialah ajaran agama yang mesti diketahui oleh orang mukmin dan mengingkarinya adalah terkeluar dari Islam.
Kewajipan sembahyang juga disebut dalam hadis sahih Bukhari bab Iman dan bab Zakat. Kaedah sembahyang hendaklah seperti Nabi saw sembahyang (sahih Bukhari bab al-Azan). Sembahyang tidak boleh direka sendiri (larangan Nabi saw dalam hadis Bukhari bab al-salah).

Sembahyang fardhu mempunyai waktu yang ditentukan(surah al-nisa' 4:103). Apabila habis waktu, seorang itu berdosa yang tidak dapat digantikan dengan amalan kebaikan lain. Sebaik sembahyang juga di awal waktu (Sunan Abu Daud, as-salah). Melengahkan sembahyang ialah sifat munafik (sahih Muslim, al-masajid).

Hukum meninggalkan sembahyang ialah fasik (iaitu melakukan dosa besar) dan ada ulamak menghukumkan kafir.

Orang yang mengerjakan sembahyang mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah kerana sembahyang itu mengandungi pujian, istighfar, doa, meminta pertolongan dan pengakuan.
Sembahyang merupakan keseronokan dan kerehatan bagi Nabi saw. Daripada Huzayfah katanya yang bermaksud: "Adalah Nabi saw apabila Baginda menghadapi perkara penting atau kesusahan Baginda sembahyang" (Sunan Abi Daud).

Sembahyang menegah seseorang dari melakukan fahsha' (perkara keji dalam golongan dosa besar spt zina) dan mungkar (semua perkara yang bertentangan syarak) - surah al-ankabut, 29:45. Allah akan memelihara hambaNya yang dikasihi dari melakukan maksiat.

Mengerjakan sembahyang juga untuk mengingati Allah (surah Taha, 20:14).

Sembahyang itu cahaya (sahih Muslim, al-taharah). Cahaya yang menyinari pelakunya.

Sembahyang sunat pula pendinding, penampal kepada kekurangan pada sembahyang fardhu dan wasilah (jalan) untuk lebih taqarrub (rapat) dengan Allah.